Tone Skedsmo

Denne siden viser opplysninger om Tone Skedsmo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tone Skedsmo
NSD id-nummer: 16295
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Amanuensis 1986
1986 Interrimstyret for museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Amanuensis 1986
1987 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1986
1987 Interrimstyret for museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Førsteamanuensi 1986
1988 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonservat 1986
1988 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førstekonservat 1988
1989 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonservat 1986
1989 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førstekonservat 1988
1990 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonservat 1986 1990
1990 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førstekonservat 1988
1991 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Førstekonservat 1988