Gunnar Torvund

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Torvund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Torvund
NSD id-nummer: 16299
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 829 Billedhogger 1986
1987 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 829 Billedhogger 1986
1988 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 829 Billedhogger 1986
1989 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 829 Billedhogger 1986