Anne-Berit Skaug

Denne siden viser opplysninger om Anne-Berit Skaug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Berit Skaug
NSD id-nummer: 16300
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1987 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1988 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1988 Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1989 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1989 Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986
1990 Nasjonalgalleriets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986 1990
1990 Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986 1990
1994 Tilsynskomiteen for Eidsvollsminnet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1986 1994