Ole-Jørgen Nilsen

Denne siden viser opplysninger om Ole-Jørgen Nilsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ole-Jørgen Nilsen
NSD id-nummer: 1632
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Skuespiller 1980 1980
1981 Utvalg til å vurdere fjernsynssendinger over kabelnett Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Skuespiller 1981 1981
1983 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 231 Skuespiller 1980
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Skuespiller 1985
1986 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Skuespiller 1985
1987 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Skuespiller 1985
1988 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Skuespiller 1985
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Skuespiller 1985 1989