Else Mundal

Denne siden viser opplysninger om Else Mundal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Mundal
NSD id-nummer: 1637
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1980 1980
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dosent 1979 1982
1983 Styret for Statens teaterhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Dosent 1980
1983 Rådet for humanistisk forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Dosent 1979 1983
1988 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Professor 1988
1989 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Professor 1988
1990 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Professor 1988
1991 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Professor 1988
1992 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem 301 Professor 1988 1992
1996 Norsk språkråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 301 Professor 1988 1996