Gro Aicher

Denne siden viser opplysninger om Gro Aicher fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gro Aicher
NSD id-nummer: 16407
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1986
1986 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1986
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Kontorsjef 1986 1987
1987 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Kontorsjef 1986
1988 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986 1988
1988 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1989 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1990 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1990 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1991 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1991 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989
1992 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1989 1992
1995 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Prosjektleder 1989 1995