Wilhelm A. Andersen

Denne siden viser opplysninger om Wilhelm A. Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Wilhelm A. Andersen
NSD id-nummer: 16480
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1986
1987 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1986
1988 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1986
1989 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1986
1990 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Adm. Direktør 1990
1991 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Adm. Direktør 1990
1992 Rådet for fagopplæring i arbeidslivet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 301 Adm. Direktør 1990