Ann-Marit Sæbønes

Denne siden viser opplysninger om Ann-Marit Sæbønes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ann-Marit Sæbønes
NSD id-nummer: 16492
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1986
1989 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Daglig Leder 1986
1990 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Helse- Og Sosia 1986
1990 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Helse- Og Sosia 1989
1991 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ordfører 1986 1991
1991 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ordfører 1989
1992 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ordfører 1989
1993 Utvalg som skal utrede bruk og utlevering av personopplysninger Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ordfører 1989
1995 Rådet for funksjonshemmede Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Politiker 1986 1995
1996 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1996
1997 Offentlig utval for å greie ut etter- og videreutdanning Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunalråd 1996