Peter Hjort

Denne siden viser opplysninger om Peter Hjort fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Peter Hjort
NSD id-nummer: 16494
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 219 Konsulent 1986
1987 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1986
1988 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1986
1989 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Konsulent 1986
1990 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1986
1990 Utvalg for utredning av etiske retningslinjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1990
1991 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1991
1991 Utvalg for utredning av etiske retningslinjer for bioteknologisk og genteknologisk forskning Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1990
1992 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1991
1993 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1991
1993 Kontaktorgan for attføring Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1993
1994 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretár 1991
1995 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1991
1996 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Generalsekretær 1991