Maj Sønstevold

Denne siden viser opplysninger om Maj Sønstevold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Maj Sønstevold
NSD id-nummer: 1654
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Musikkpedagog 1978
1981 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1981 1981
1981 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1981 1981
1981 Styret for Det norske komponistfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Musikkpedagog 1978
1981 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1981 1981
1982 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 128 Komponist 1975 1982
1983 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1981
1983 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1980
1983 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1981
1984 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1975 1984
1984 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1981
1984 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Komponist 1980 1984
1984 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1981
1985 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Komponist 1981