Frederik Zimmer

Denne siden viser opplysninger om Frederik Zimmer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Frederik Zimmer
NSD id-nummer: 1655
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Markedsrådets utvalg for forbrukerkjøpstvister (Forbrukertvistutvalget) Klage- eller ankeinstans Nestleder I statsråd 301 Førstelektor 1978 1980
1981 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Universitetslektor 1981 1981
1982 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Førsteamanuensis 1978 1982
1983 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Førstelektor 1981
1984 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Førstelektor 1978 1984
1984 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Førstelektor 1981
1985 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Førsteamanuensis 1978 1985
1985 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1985
1985 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Førsteamanuensis 1981 1985
1985 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensis 1985
1986 Rådet for samfunnsvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Universitetslekto 1985
1986 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Universitetslekto 1985
1987 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1985
1988 Utvalg til å vurdere forbedringer i merverdiavgift Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder I statsråd 301 Professor 1985 1988
1989 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Leder I statsråd 301 Professor 1981 1989