Turid Dankertsen

Denne siden viser opplysninger om Turid Dankertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Turid Dankertsen
NSD id-nummer: 1662
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lærer 1980 1980
1980 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lærer
1981 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lærer
1983 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lærer 1980
1984 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lærer 1980
1986 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lærer 1973 1986
1990 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Lærer 1973 1990