Ingvild Marie Kamplid

Denne siden viser opplysninger om Ingvild Marie Kamplid fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingvild Marie Kamplid
NSD id-nummer: 16642
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 1902 Pedagogisk-Psykol 1986
1987 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 1902 1986
1988 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 1902 1986
1989 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 1902 Pedagogisk-Psyk 1986
1990 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 1902 Pedagogisk-Psyk 1986
1997 Styret for Høgskolen i Tromsø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 1902 Undervisningsle 1997