Terje Hanssen

Denne siden viser opplysninger om Terje Hanssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Hanssen
NSD id-nummer: 16698
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1986
1987 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986
1988 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1986