Kåre B. Werner

Denne siden viser opplysninger om Kåre B. Werner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre B. Werner
NSD id-nummer: 167
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Sjefssekretær 1976
1980 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Sjefssekretær 1979
1981 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Sjefssekretær 1976
1981 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Sjefsekretær 1981 1981
1981 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Sjefssekretær 1979
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Sjefssekretær 1981 1981
1983 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 230 Sjefssekretær 1976
1983 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 230 Sjefssekretær 1981 1983
1983 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Sjefssekretær 1979
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Sjefssekretær 1980
1984 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 230 Sjefssekretær 1979
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 230 Sjefssekretær 1980
1986 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Forsker 1985
1987 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Forsker 1985
1988 Statens Eldreråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 230 Forsker 1985