Ellen Koren Dahl

Denne siden viser opplysninger om Ellen Koren Dahl fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Koren Dahl
NSD id-nummer: 16700
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Fagsjef 1986
1987 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Fagsjef 1986
1988 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Fagsjef 1986
1993 Statens premieringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byråsjef 1993
1993 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1993
1994 Statens premieringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byrisjef 1993
1994 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Byrisjef 1994
1995 Statens premieringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Byråsjef 1993
1995 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Byråsjef 1994
1997 Statens premieringsråd Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1993 1997