Årstein Risan

Denne siden viser opplysninger om Årstein Risan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Årstein Risan
NSD id-nummer: 16702
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningskonsule 1986
1987 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningskonsu 1986
1987 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Utredningskonsu 1986
1988 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1986 1988
1989 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningskonsu 1989
1989 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Utredningskonsu 1989
1990 Utvalg som skal utrede og foreslå nye tiltak for å redusere sykefraværet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Utredningskonsu 1989
1990 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Utredningskonsu 1989
1991 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Utredningskonsu 1989
1992 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Utredningskonsu 1989
1993 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1993
1994 Utvalg som skal utrede overgang fra yrkesaktivitet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1993
1995 Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1995
1996 Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1995
1996 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1996
1997 Utvalg om finansierings- og brukerbetalingsordninger i pleie- og omsorgstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Rådgiver 1995
1997 Utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1996