Hans Ove Larsen

Denne siden viser opplysninger om Hans Ove Larsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Ove Larsen
NSD id-nummer: 16726
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Sykehussjef 1986
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 136 Sykehussjef 1987
1987 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Sykehussjef 1986
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 136 Sykehussjef 1987
1988 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Sykehussjef 1986
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 136 Fylkeshelsesjef 1987
1989 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Fylkeshelsesjef 1986
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 136 Sykehussjef 1987
1990 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 136 Sykehussjef 1986 1990