Bjørn G. Rogstad

Denne siden viser opplysninger om Bjørn G. Rogstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn G. Rogstad
NSD id-nummer: 16788
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1986 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986 1987
1987 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1993 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1994 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1995 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986
1996 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1986