Knut Andersen

Denne siden viser opplysninger om Knut Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Andersen
NSD id-nummer: 16826
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Rørleggermester 1986
1987 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Rørleggermester 1986 1987
1991 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Rørleggermester 1986 1991