Aud Eilin Brattgjerd

Denne siden viser opplysninger om Aud Eilin Brattgjerd fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aud Eilin Brattgjerd
NSD id-nummer: 1685
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Student 1980 1981