Hallvard Ween

Denne siden viser opplysninger om Hallvard Ween fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hallvard Ween
NSD id-nummer: 16873
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1102 Adm. Direktør 1985
1987 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1102 Adm. Direktør 1985
1988 Styret for INKO-tjenesten i Rogaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1102 Adm. Direktør 1985
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Adm. Direktør 1993
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Adm Direktør 1993
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1102 Adm. Direktør 1993