Rolf Voldsund

Denne siden viser opplysninger om Rolf Voldsund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Voldsund
NSD id-nummer: 16898
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1504 Avdelingssjef
1987 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1504 Avdelingssjef 1985
1988 Utvalget for Klippfisknæringens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1504 Avdelingssjef 1985
1993 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1504 Daglig Leder 1992
1994 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1504 Daglig Leder 1992
1995 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1504 Daglig Leder 1992
1996 Statens Fiskarbanks avdelingsstyre i Ålesund Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1504 Daglig Leder 1992 1996