Else Bugge Fougner

Denne siden viser opplysninger om Else Bugge Fougner fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Bugge Fougner
NSD id-nummer: 1690
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1977
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1980 1980
1980 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsadvokat 1981
1980 Erstatningsnemnda for voldsofre Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsadvokat 1980 1980
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 219 Høyesterettsadvokat 1978
1980 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 1980 1980
1981 Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Høyesterettsadvokat 1977
1981 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Høyesterettsadvokat 1981
1982 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Hr.Adv. 1982
1983 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Høyesterettsadvok 1983
1983 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1983 Forskningsutvalget Rådgivende organ Leder Av andre 219 Høyesterettsadvok 1981
1983 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1983 Erstatningsnemnda for voldsofre Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1983 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Høyesterettsadvok 1980
1983 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Høyesterettsadvok 1982
1983 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1983
1984 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Høyesterettsadvok 1983
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1984 Forskningsutvalget Rådgivende organ Leder Av andre 219 Høyesterettsadvok 1981
1984 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1984 Erstatningsnemnda for voldsofre Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1984 Statens bevillingsnemnd for brennevinsomsetning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av Stortinget 219 Høyesterettsadvok 1980 1984
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Høyesterettsadvok 1982
1984 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1980
1984 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Høyesterettsadvok 1983
1985 Styret for Statens operahøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 H.R.Advokat 1983
1985 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1980
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 H.R.Advokat 1982
1985 Utvalget til å utarbeide utkast til ny børslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1980
1985 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 H.R.Advokat 1983
1986 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1980
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 H.R.Advokat 1982
1986 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 H.R.Advokat 1983
1986 Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1985
1987 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1980
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 H.R.Advokat 1982 1987
1987 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 H.R.Advokat 1983 1987
1987 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 219 H.R.Advokat 1987
1987 Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1985
1988 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 219 H.R.Advokat 1987
1988 Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 H.R.Advokat 1985
1989 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Statsråd 1989
1990 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 Statsråd 1989
1991 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 219 H.R.Advokat 1989
1991 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 H.R.Advokat 1987 1991
1991 Utvalget for ny konkurranselov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Advokat 1990
1991 Prisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 H.R.Advokat 1990
1993 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 H.R.Advokat 1987 1993
1994 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Advokat 1994
1995 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 219 Advokat 1987 1995
1995 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Advokat 1994
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1996
1996 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Advokat 1994
1997 Styret for Kunsthøgskolen i Oslo Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1997
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1996
1997 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Advokat 1994