Knut Sverdrup

Denne siden viser opplysninger om Knut Sverdrup fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Knut Sverdrup
NSD id-nummer: 16908
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1987 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1988 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1989 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1990 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1990 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1991 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1991 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1992 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1992 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1992 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1993 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1990
1993 Rådet for Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986
1993 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1994 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byrisjef 1991
1995 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1996 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991
1997 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1991