Jan Lauritz Opstad

Denne siden viser opplysninger om Jan Lauritz Opstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Lauritz Opstad
NSD id-nummer: 1691
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Direktør 1977
1980 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1971
1981 Høgskolestyret ved Statens håndverks- og kunstindustriskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Direktør 1977
1981 Tilsynskomiteen for Austråttborgen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 1601 Museumsdirektør 1981 1981
1981 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1971
1982 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1971
1983 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Museumsdirektør 1971
1984 Styret for Riksgalleriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Museumsdirektør 1983
1984 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Museumsdirektør 1971
1985 Styret for Riksgalleriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1983
1985 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1971
1986 Styret for Riksgalleriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1983
1986 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1971
1987 Styret for Riksgalleriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Direktør 1983
1987 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1971
1988 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Direktør 1971
1989 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1971
1990 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1971
1991 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1971
1992 Komiteen for Akershus slott og festningsområde Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Fhv. Direktør 1971