Tone Vislie

Denne siden viser opplysninger om Tone Vislie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tone Vislie
NSD id-nummer: 16915
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1986
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1601 Sekretær 1987
1987 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Sekretær 1986
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Avdelingsdirekt 1987 1988