Bjørg Aase Sørensen

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Aase Sørensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Aase Sørensen
NSD id-nummer: 16925
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1986
1987 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1987
1988 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1987
1989 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1987
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1989
1990 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1987
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1989
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1989
1995 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1995
1996 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1995
1997 Arbeidsvurderingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1995