Øystein Andresen

Denne siden viser opplysninger om Øystein Andresen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Andresen
NSD id-nummer: 16926
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1986
1991 Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1991
1992 Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1991
1993 Strategiutvalget for Statens Veterinære Landbrukstjeneste Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1991