Heidi Garberg

Denne siden viser opplysninger om Heidi Garberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Heidi Garberg
NSD id-nummer: 16932
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1986
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1988
1989 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1988 1990
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1989 1990
1994 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1995 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1996 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1993
1997 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Rådgiver 1993 1997