Jan Åge Riseth

Denne siden viser opplysninger om Jan Åge Riseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Åge Riseth
NSD id-nummer: 16951
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Statskonsulent 1985
1987 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Statskonsulent 1985
1988 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 2012 Statskonsulent 1985
1990 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Statskonsulent 1989
1991 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Statskonsulent 1989
1992 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Statskonsulent 1989
1993 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2012 Statskonsulent 1989