Inger-Marie Oskal

Denne siden viser opplysninger om Inger-Marie Oskal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Marie Oskal
NSD id-nummer: 16952
Fødselsår: 1960
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Kontorfullmektig 1985
1987 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Kontorfullmekti 1985
1987 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Kontorfullmekti 1985
1988 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Kontorfullmekti 1985
1988 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Kontorfullmekti 1985
1989 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2011 Kontorfullmekti 1985
1994 Samisk språkråd Rådgivende organ Nestleder Av andre 2011 Kontorfullmekti 1992