Ingolf S. Huva

Denne siden viser opplysninger om Ingolf S. Huva fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingolf S. Huva
NSD id-nummer: 16953
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1901 1985
1986 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1852 Reineier 1985
1987 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1852 Reineier 1985
1987 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1852 Reineier 1985
1988 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1852 Reineier 1985
1988 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1852 Reineier 1985
1989 Styret for Samisk videregående skole, Guovdageaidn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1852 Reineier 1985
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1852 Reineier 1989
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1852 Reineier 1989
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1852 Reineier 1989
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1852 Reineier 1989
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 1852 Reineier 1989