Anne Grethe M. Eira

Denne siden viser opplysninger om Anne Grethe M. Eira fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Grethe M. Eira
NSD id-nummer: 16954
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Reineier 1985
1987 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Reineier 1985
1988 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2011 Reineier 1985