Marianne Balto Henriksen

Denne siden viser opplysninger om Marianne Balto Henriksen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marianne Balto Henriksen
NSD id-nummer: 16955
Fødselsår: 1955
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Ligningssekretær 1985
1987 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Ligningssekretæ 1985
1988 Statens Reindriftsskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2025 Ligningssekretæ 1985
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Ligningssekretæ 1989
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Ligningssekretæ 1989
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Ligningssekretæ 1989
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig varamedlem Av andre 2025 Ligningssekretæ 1989
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2025 Ligningssekretæ 1989 1993