Bente Sætrang

Denne siden viser opplysninger om Bente Sætrang fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Sætrang
NSD id-nummer: 1699
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1988 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1988
1989 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1988
1990 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1988
1991 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1988
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1992 Styret for Museet for samtidskunst Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Professor 1988
1993 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1994 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1992
1995 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Tekstilkunstner 1995
1996 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Tekstilkunstner 1995
1997 Styret for Utsmykkingsfondet for nye statsbygg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Tekstilkunstner 1995