Kjell Magne Fredheim

Denne siden viser opplysninger om Kjell Magne Fredheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Magne Fredheim
NSD id-nummer: 17
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 402 Stortingsrepresentant 1979
1980 Styret for Direktoratet for utviklingshjelp (NORAD) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Stortingsrepresentant 1975
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 402 Stortingsrepresentant 1978
1980 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1981 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 402 Stortingsrepresentant 1979
1981 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1983 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant 1978
1983 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1984 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant 1978
1984 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1985 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant 1978
1985 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1986 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant 1978
1986 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1987 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant 1978
1987 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1988 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Stortingsrepresentant 1978
1988 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Stortingsrepresentant 1974
1989 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Journalist 1978
1989 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Journalist 1989
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Journalist 1989
1989 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1990 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Journalist 1978
1990 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Journalist 1989
1990 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Journalist 1989
1990 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 402 Journalist 1990
1990 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1991 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Journalist 1989
1991 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Journalist 1989
1991 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 402 Journalist 1990
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1992 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Journalist 1989
1992 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 402 Journalist 1989
1992 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 402 Journalist 1990
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1993 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 402 Journalist 1989
1993 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 402 Journalist 1990
1993 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1994 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 402 Journalist 1990 1994
1994 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1995 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1996 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974
1997 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Leder Av departement 402 Journalist 1974