Bente Hagem

Denne siden viser opplysninger om Bente Hagem fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bente Hagem
NSD id-nummer: 17016
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sjefskonsulent 1986
1987 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjefskonsulent 1987
1987 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sjefskonsulent 1986
1988 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjefskonsulent 1987
1988 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sjefskonsulent 1986
1989 Fondsstyret for landbrukets næringsmiddelforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjefskonsulent 1987 1989
1989 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sjefskonsulent 1986
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ass. Markedsdir 1986 1990