Magnar Johnsen

Denne siden viser opplysninger om Magnar Johnsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Magnar Johnsen
NSD id-nummer: 17018
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1822 Gårdbruker 1986
1987 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1822 Gårdbruker 1986
1988 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1822 Gårdbruker 1986
1989 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1822 Gårdbruker 1986
1990 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1822 Gårdbruker 1986
1992 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1822 Gårdbruker 1991
1993 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1822 Gårdbruker 1991
1994 Hovedstyret i Statens landbruksbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1822 Girdbruker 1991
1996 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1822 Gårdbruker 1996
1997 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1822 Gårdbruker 1996