Sissel Stumlien

Denne siden viser opplysninger om Sissel Stumlien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sissel Stumlien
NSD id-nummer: 17030
Fødselsår: 1961
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1986
1987 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1986
1988 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1986
1996 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1995
1997 Fraktnemnda for slakt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Utredningsleder 1995
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig varamedlem Av departement 301 Utredningsleder 1996