Sylvi Haldorsen

Denne siden viser opplysninger om Sylvi Haldorsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sylvi Haldorsen
NSD id-nummer: 17035
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensis 1986
1986 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensis 1986
1987 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensi 1986
1987 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensi 1986
1988 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensi 1986
1988 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensi 1986
1989 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensi 1986
1989 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensi 1986
1990 Styret for Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensis 1986
1990 Rådet for Norges vassdrags- og energiverk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 214 Førsteamanuensis 1986
1992 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1992
1993 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1992
1994 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1992
1995 Naturskadefondets ankenemnd Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 214 Førsteamanuensi 1992