Gerd Holmboe-Ottesen

Denne siden viser opplysninger om Gerd Holmboe-Ottesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gerd Holmboe-Ottesen
NSD id-nummer: 17037
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1986
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1986 1987
1995 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1995
1996 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1995
1997 Statens ernæringsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Førsteamanuensi 1995