Øystein Sneisen

Denne siden viser opplysninger om Øystein Sneisen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øystein Sneisen
NSD id-nummer: 17056
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1663 Vognfører 1986
1987 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1663 Vognfører 1986
1988 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1663 Vognfører 1986
1989 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1663 Vognfører 1986
1990 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1663 Vognfører 1990
1991 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1663 Vognfører 1990
1992 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1663 Kontrollør 1990
1993 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1663 Kontrollør 1990
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1663 Kontrollør 1990 1994
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1663 Kontrollør 1990 1996