Arthur Skåtøy

Denne siden viser opplysninger om Arthur Skåtøy fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arthur Skåtøy
NSD id-nummer: 17057
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 233 Konsulent 1986
1987 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 233 Landsrådsforman 1986
1988 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 233 Landsrådsforman 1986
1989 Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 233 Landsrådsforman 1986
1993 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Nestleder 1993
1994 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Nestleder 1993 1994
1996 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Nestleder 1993 1996