Greta Thorstensen

Denne siden viser opplysninger om Greta Thorstensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Greta Thorstensen
NSD id-nummer: 17074
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 602 1. Nestleder 1986
1987 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 602 Første Nestlede 1986
1988 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 602 Første Nestlede 1986
1989 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Nestleder 1986
1990 Styret for Televerket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 602 Nestleder 1986 1990
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 602 Nestleder 1992
1993 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 602 Nestleder 1992