Jon Tørset

Denne siden viser opplysninger om Jon Tørset fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Tørset
NSD id-nummer: 17075
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1804 Skoleinspektør 1986
1987 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1804 Skoleinspektør 1986
1988 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Skoleinspektør 1988
1988 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1804 Skoleinspektør 1986
1989 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Skoleinspektør 1988
1989 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1804 Skoleinspektør 1986
1990 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Skolesjef 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Skolesjef 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Nordland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1804 Skolesjef 1988 1992
1994 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Kommunaldirektø 1994
1995 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Kommunaldirektø 1994
1995 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1804 Kommunaldirektø 1994
1996 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Kommunaldirektø 1994
1996 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av Stortinget 1804 Kommunaldirektø 1994
1997 Styret for Høgskolen i Bodø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Kommunaldirektø 1994