Ove Liavaag

Denne siden viser opplysninger om Ove Liavaag fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ove Liavaag
NSD id-nummer: 17103
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Teknisk Direktør 1986
1987 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Teknisk Direktø 1986
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Direktø 1987
1988 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Teknisk Direktø 1986
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Teknisk Direktø 1987
1990 Totalforsvarets sambandsnemnd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Luftfartsdirekt 1990
1991 Totalforsvarets sambandsnemnd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Luftfartsdirekt 1990
1992 Totalforsvarets sambandsnemnd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Luftfartsdirekt 1990
1993 Totalforsvarets sambandsnemnd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Luftfartsdirekt 1990
1994 Totalforsvarets sambandsnemnd Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Luftfartsdirekt 1990