Tove Ness

Denne siden viser opplysninger om Tove Ness fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Ness
NSD id-nummer: 17119
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1986
1987 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1986
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Rektor 1988
1988 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1988
1988 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1986
1989 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Rektor 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1988
1989 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1986
1990 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Rektor 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1988
1990 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1986 1990
1991 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Rektor 1988
1991 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1988
1992 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Rektor 1988
1992 Det regionale høgskolestyret for Buskerud Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1988
1993 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1986 1993
1995 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 602 Rektor 1986 1995
1996 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Utdanningsdirek 1996
1997 Styret for Statens ressurs- og voksenopplæringssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 602 Utdanningsdirek 1996 1997