Else Rønnevig

Denne siden viser opplysninger om Else Rønnevig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Rønnevig
NSD id-nummer: 17139
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986
1987 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986
1989 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986
1990 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986
1991 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986 1992
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 926 Bygningsbevarer 1986 1996