Erik Bartnes

Denne siden viser opplysninger om Erik Bartnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Bartnes
NSD id-nummer: 17146
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Ordfører 1986
1987 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Ordfører 1986
1988 Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Ordfører 1986
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Ordfører 1989
1989 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Ordfører 1989
1989 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Ordfører 1989
1990 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Ordfører 1989
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Ordfører 1989
1990 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Ordfører 1989
1991 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Ordfører 1989
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Ordfører 1989
1991 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Ordfører 1989
1992 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1989
1992 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1702 Forhandlingsled 1989
1992 Utvalg som skal utrede de sosiale og økonomiske konsekvenser av endringer i befolkningssammensetningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1989
1992 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1992
1993 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1993
1993 Utvalg for å utrede hvordan småbarnsforeldre skal kunne ta ut deler av foreldrepermisjon i form av kortere arbeidstid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1992
1994 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1993
1995 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1993
1996 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1993
1996 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1702 Forhandlingsled 1996
1997 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1702 Forhandlingsled 1993 1997
1997 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1702 Forhandlingsled 1996